top of page

החזון שלנו

העמותה, פרי חזונם של הורים ואנשי טיפול חרטה על דגלה בניית מודל חיים בעל משמעות לאדם עם אוטיזם, מתוקף זכותו לחיות חיים איכותיים בתוך קהילתו. 

על מנת לאפשר לאדם עם אוטיזם חיים בקהילה, ולא במסגרת דיור/הוסטל מופרדת, פועלת העמותה לפיתוח מסגרות בתחומי לימודים ותעסוקה, קבוצות פנאי ופתרונות דיור. מענים היוצרים יחדיו מעגל שלם המאפשר לפרט חיים בהם הוא תורם לסביבה ונתרם ממנה.

 

התפיסה המנחה היא שלאדם עם אוטיזם יש יכולות רגשיות, חברתיות, לימודיות ותעסוקתיות. אנו רואים בכל אדם פרט בעל ייחודיות הזכאי למענה מותאם שיענה על צרכיו. אנו בוחרים להתמקד בחוזקות של כל פרט תוך מתן בחירה רבה ככל האפשר, דבר המתאפשר כאשר ניתנת לאדם רמת תיווך מתאימה.

מסגרות העמותה - מרכז יום לבוגרים, מועדונית פנאי ונופשונים פועלות כולן ביחס צוות של מדריך אחד ל-2 חברים בשל צרכי התמיכה הגבוהים. רמת תיווך זו מאפשרת לחברים במסגרות להנות ממגוון פעילויות ולמידה מותאמת אישית.

bottom of page