top of page

 "החממה" - גינה טיפולית
בשיתוף האגף לשירותים חברתיים, עיריית רמת השרון

"לפעמים גינון הוא לא רק גינון. עבור הקבוצה הגינון הוא אמצעי ליצירת קשרים חברתיים, תקשורת ולמידה. הוא מספק להם עשייה משמעותית" אומרת עו"ס תמר אלון חנני, אחראית צוות אוכלוסיות מיוחדות באגף לשירותים קהילתיים בעיריית רמת השרון.

חברי מכלול מגיעים אחת לשבוע לפרויקט 'החממה' - גינה טיפולית לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים באגף שירותי רווחה וקהילה ברמת השרון.


מקום שמגיעים אליו ומתחשק להישאר בו עוד ועוד. חברים מגיעים עם הצוות ונהנים מהנחייה של מדריכת גינון טיפולי ועובדת סוציאלית. ביחד הם שותלים, משקים, לומדים, שותים תה צמחים מצמחי הגינה, מתקשרים זה עם זה ונהנים מהמגע עם האדמה ומהאוויר הפתוח.

WhatsApp Image 2023-05-31 at 12.03.14.jpeg
bottom of page