top of page

מכלול - מרכז למידה ותעסוקה

קבוצת השווים מפעילה מסגרות לאוטיסטים בוגרים ונותנת מענה למעגל החיים השלם.

מרכז למידה ותעסוקה לבוגרים (21+) עם אוטיזם בתפקוד בינוני-נמוך נפתח בדצמבר 2014 באישור ובתקצוב משרד הרווחה, בתמיכת וליווי אגף הרווחה של עיריית רמת השרון  ובליווי מקצועי ותוספת משאבים של עמותת "קבוצת השווים".
 

אנו מאמינים שאנשים עם אוטיזם אינם חדלים להתפתח בגיל 18 או 21, עם סיומן של מסגרות החינוך, אלא שבדומה לבני גילם "הרגילים" הפונים אחרי הצבא ללימודי המשך או לתעסוקה, כך גם צעירים עם אוטיזם זכאים ומסוגלים להמשיך להתפתח ולזכות בחיים עשירים יותר מאלה הפתוחים בפניהם כיום. המרכז פועל ברמת השרון ועמותת "קבוצת השווים" מגייסת צוות איכותי בעלי הכשרה וניסיון, דואגת ליחס מדריכים-חברים של 2:1 (במסגרות הקיימות כיום היחס הוא 1:4), מה שמאפשר סביבת למידה ויצירה נינוחה ומקבלת לחברים.

bottom of page